Üyelik Formu

Üyelik Formu

ESİAD Üye Olma Şartları

 

Madde 5.

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzelkişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Derneğe asil üye olarak kabullerine talep edilenlerin asgari 2 asli üye tarafından Yüksek İstişare Kurulu'na tanıtılmaları gerekir. İstişare Kurulu kendisine tanıtılan adayın dernek amacının gerçekleştirilmesine hizmette gönülden inançlı olmak, mümeyyiz vasıflarıyla toplumda kazandığı itibar vb. özellikleri dikkate alarak onu Yönetim Kuruluna tavsiye eder. 

Yönetim Kurulu üyelerinin 2/3 çoğunlukla vereceği kararla adayın üyeliği kesinleşir. Bütün bu işlemlerin 30 gün içinde sonuçlandırılarak neticenin talep sahibine duyurulması gerekir. Dernek üyeliği üyelik giriş formunun doldurulup imzalanması ve genel kurulca tespit edilen Giriş Aidatlarının ödenmesi ile kazanılır.

.

Kimlik Bilgileri
Nufusa Kayıtlı Olduğu
Bildiği Yabancı Dil / Derecesi
Ev Bilgileri
İş Bilgileri
Not : Birden fazla firmada ortaklığınız var ise sürekli veya en çok bulunduğunuz firmayı yazınız.
Başvurunuz incelenip, en kısa zaman da size geri dönülecektir