İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

Yapacağınız iş başvurusu, genel nitelikte bir başvuru olup, derneğimizin bilgi bankasında arşivlenecek, üyemiz olan sanayici ve iş İnsanlarının ihtiyaçları doğrultusunda, niteliklerinize uygun
boş pozisyonlara göre değerlendirmeye alınacaktır. Başvurularınız;  başvuru tarihinizden itibaren 2 yıl boyunca sistemde kalacaktır. Bu formun doldurulması, iş başvurunuzun kabulü anlamına gelmemekle birlikte, derneğimizi herhangi bir taahhüt altına da sokmamaktadır. Vereceğiniz tüm bilgiler, derneğimiz tarafından kesinlikle gizli tutulacaktır. Başvurularınızın doğru değerlendirilebilmesi için, lütfen tüm bilgilerinizi doğru ve eksiksiz olarak giriniz.

Kimlik Bilgileri
Aile Bilgileri
Askerlik Bilgileri
Ulaşım Bilgileri
Eğitim Bilgileri

İlkokul Bilgileri

Ortaokul Bilgileri

Lise Bilgileri

Meslek Yüksel Okulu Bilgileri

Üniversite (Lisans) Bilgileri

Yüksek Lisans Bilgileri

Eğitim Bilgileri / Yabancı Dil Bilgisi

Yabancı Dil Bilgisi

EĞİTİMLER / KURSLAR / EĞİTİM VEREN KURULUŞ / EĞİTİM KONUSU
Özel Bilgiler
İş Tecrübeleri
Referanslar
Sosyal Aktiviteler
Görev / Ücret Talepleri