Hakkımızda

1985 Yılında dokuz iş adamının  bir araya gelmesiyle kurulmuş, Eskişehir’in ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamayı amaçlayan, gönüllülük esasına dayanan  bir sivil toplum kuruluşudur. Kurulduğu günden bu yana bu temel amaç doğrultusunda, Eskişehir’in ve ülkenin ekonomisine önemli katma değer sağlayan iş adamlarını ortak bir alanda buluşturmak, yeni iş imkanları sağlamak, yerli ve yabancı finans kuruluşlarına aracı olmak, istihdamı artırmak için işçi-işveren ilişkisine köprü olmak gibi, pek çok faaliyet göstermiştir.

Ayrıca, kentin ve dolaylı olarak ülkenin ekonomik yaşamına katkı sağlamanın yanı sıra, eğitimin ülkemiz açısından taşıdığı önem nedeniyle ve üç üniversiteye sahip olmanın farklılığını da göz önüne alarak, genç kuşakların bilgi birikimlerine de katkı sağlamayı amaçlamış ve bu yönde birçok seminer ve konferans programı düzenlemiştir.

Öte yandan, “Sağlık” gibi toplumsal yaşamı yakından ilgilendiren bir konuyu da gündemine alan ESİAD, bu konuda da özellikle çocuk, genç ve yaşlılara yönelik pek çok hizmet üreterek, farklı projelere imza atmayı sosyal bir sorumluluk ve görev olarak kabul etmiştir.

Bir şehrin yaşanabilirlik ve gelişmişlik çizgisini gösteren en önemli unsurların, o şehrin sahip olduğu temel kültürel değer ve birikimler olduğu, kentin ekonomik birikimlerinin, zenginleşmesinin ve markalaşmasının en önemli taşıyıcılarının da yine bu kültür ve değerlere bağlı olarak yükseldiği konusunda tam bir görüş ve anlayış bütünlüğü içinde bulunan ESİAD, tüm çalışmalarında bu anlayışı temel prensip olarak belirlemiştir.

ESİAD bu anlamda, Eskişehir’in sahip olduğu 136 seçkin Eskişehir’li Sanayici İş İnsanlarının yer aldığı  derneğimiz, Eskişehir’in sahip olduğu birikim ve değerleri kaybetmeden, girişimcilik çizgisini en üst düzeye çıkarma yolunda, elinden gelen tüm çabayı gösteren, kendi içinde örnek gösterilecek bir demokratik yapılanmaya sahip sivil bir girişimdir.