Eskişehir Valisi Dr. Kadir KOÇDEMİR

Bursa-Orhaneli 1964 doğumludur. Çanakkale-Gökçeada Atatürk Öğretmen Lisesi'ni(1981) ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni(1985) bitirdi. Lisan öğrenmek ve kamu yönetimi stajı için Almanya'da(1987/88) bulundu. Jean-Monnet bursu ile Hamburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde(1991/92) Avrupa Birliği ve İdare Hukuku konularında lisansüstü, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde(1994/96) yüksek lisans öğrenimi gördü. Kamu Diplomasisi Kursu(1998) ve Milli Güvenlik Akademisi'ni(1999) bitirdi. Azerbaycan Vektör Uluslararası İlim Merkezi tarafından Azerbaycan-Türkiye arasındaki kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesindeki faaliyeti ve Türk medeniyetinin inkişafındaki hizmetleri sebebiyle fahri doktora unvanı(2004) verildi. Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkılapları Enstitüsü'nde Modern Milli Devlet ve Küreselleşme konulu teziyle doktora programını(2004) tamamladı. Çeşitli üniversitelerde ders ve konferanslar verdi, tebliğler sundu. Mülki idare amirliği mesleğine Ağrı Kaymakam Adayı olarak(1986) başladı. Eskipazar(1989/92), Kulp(1992/94), Afşin(1994/96) kaymakamlıkları, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı(1996/98), Genel Müdür Yardımcılığı(1998/2000) ile Burdur Valiliği(2000/2003), Merkez Valiliği ve Eskişehir Vali Vekilliği(2003) ve Elazığ Valiliği(2003-2006) görevlerinde bulundu. 11/08/2011 tarih ve 14189 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Eskişehir Valisi olarak 24/08/2011 tarihinde görevine başladı. İyi düzeyde Almanca ve orta düzeyde İngilizce bilmektedir. Telif, çeviri kitap ve makaleleri vardır. Evli ve 4 çocuk babasıdır.